Skip to main content

VVM / Miljøkonsekvensvurdering

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) eller miljøvurdering af konkrete projekter, som de også kaldes, er nogle store komplekse sager.

Er du myndighed eller bygherre? Så står vi klar til at hjælpe med miljøkonsekvensrapporten.

Måske har du brug for vejledning angående reglerne? Måske har I brug for hjælp til en screeningsafgørelse eller til det øvrige sagsforberedende myndighedsarbejde?

Vi hjælper med at foretage en forudgående vurdering af projektet, inden det kan realiseres.

Vi foretager VVM-screeninger, og vi udarbejder miljøkonsekvensrapporter. Vi står også klar, hvis du mangler hjælp til enkelte dele, som fx en vurdering af virkningen på naturen eller udarbejdelse af en §25 tilladelse.

I Mols Consulting har vi mange års erfaringer med udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporter (tidligere kaldet VVM-rapporter).