Skip to main content

VVM / Miljøkonsekvensvurdering

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) eller miljøvurdering af konkrete projekter, som de også kaldes, er nogle store komplekse sager. Vi kan udarbejde store dele af Miljøkonsekvensrapporten selv, men trækker diverse fagpersoner ind i sagen efter behov.

Eller har du brug for vejledning angående reglerne? Eller har I brug for hjælp til en screeningsafgørelse eller til det øvrige sagsforberedende myndighedsarbejde?

Lige nu arbejder vi meget med solcelleanlæg, og hvordan man får biodiversitet ind på arealerne.

Hanne har 9 års erfaringer med udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporter (tidligere kaldet VVM-rapporter).

Jeg har tidligere lavet hele eller dele af:

  • VVM for omfartsvej ved Nimtofte
  • VVM for udvidelsesplaner for Djurs Sommerland
  • VVM for Lübker Golf Ressort
  • VVM for vindmøller ved Skiffard
  • VVM for vindmøller ved Kærende

Klitperlemorsommerfugl – Fotograf: Lars Dyrberg Bruun