Skip to main content

Sagsbehandling

Natur og Miljø

Har I brug for en ressourceperson? Har I brug for sagsforberedende myndighedsarbejde på § 3 sager? Er overtrædelsessagerne fra Statens Serviceeftersyn vokset jer over hovedet?

Eller har du brug for hjælp med en ansøgning eller projektansøgning?

I Mols Consulting har vi mange års erfaring med sagsbehandling efter gældende lovgivning omhandlende natur og miljø.

 

Læs mere om teamet bag Mols Consulting

Vi hjælper bl.a. med

 • § 3 sager (Naturbeskyttelsesloven)
 • Digesager
 • Adgangssager
 • Fortidsminder
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjen
 • Fredningsdispensationer
 • Landzonetilladelser
 • Skovrejsning
 • Invasive arter
 • Genopdyrkningsret
 • Konsekvensvurderinger og risikovurderinger (jf. habitatdirektivet)
 • Naturvurderinger og udtalelser
 • Væsentlighedsvurderinger af Natura2000 og bilag IV-arter
 • Strækningsanlægstilladelser

Og meget mere…