Skip to main content

Miljøtilsyn

Landbrugstilsyn

I Mols Consulting står vi klar til at udføre tilsyn efter den gældende lovgivning. Vi sikrer, at miljøforholdene på den enkelte bedrift er i overensstemmelse med den opdaterede lovgivning. Vi udfører planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn på alle typer af landbrug.

Vi møder lodsejer i øjenhøjde og indgår gerne i dialogen mellem myndighed og lodsejer.

Vi arbejder med et bredt kendskab til husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen samt miljøbeskyttelsesloven og andre gældende retningslinjer.

Campingtilsyn

I Mols Consulting står vi klar til at føre tilsyn med kommunens campingpladser.

Vi er opdateret på campingreglementet, og har mange års erfaring med at udføre tilsyn, foretage sagsforberedende myndighedsarbejde på udlejningstilladelser og rådgive angående nyetablering af campingpladser.