Skip to main content

Mols Consulting – Natur og Miljø ApS

We create possibilities - for life

Mols Consulting er et rådgivningsfirma, der rådgiver primært inden for Biodiversitet, Plan, Natur & Miljøforhold.

Firmaet assisterer kunder i hele Danmark. Vores profil henvender sig især til kommuner og offentlige myndigheder, men vi servicerer også private, virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v.

Firmaet har sit udspring i Mols, og vi er beliggende på toppen af Nationalpark Mols Bjerge. Vi trækker især på lokale samarbejdspartnere, og vi henter vores inspiration i de omgivende landskabsbakker, skove og i kystlandskabet.

We create possibilities – for life:

  • I Mols Consulting skaber vi muligheder for liv og arter – kort fortalt – vi skaber levesteder!
  • Vi stræber efter at opnå work-life balance, da vi tror på, at medarbejdere, der trives, skaber de bedste resultater. Kort fortalt, vi skaber muligheder for et bæredygtigt familieliv!

Yderligere har vi stor fokus på tværfagligt samarbejde på tværs af fagkompetencer, og vi øver os i at skabe gode koblingskompetencer.

Vores team

Hanne

Chefkonsulent og anpartshaver – Biolog med speciale i botanik

Hanne er ejer af firmaet.

Hanne har stor erfaring med:
- Projektstyring og ledelse
- Naturvurderinger
- Kommunal sagsbehandling
- Botanisk feltarbejde
- Fredningssager
- Miljøvurderinger
Og meget mere...

Kontakt Hanne:
Tlf: 26 29 97 70
E-mail: Hanne@molsconsulting.dk

Irene

Konsulent – Biolog med speciale i botanik

Irene arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Botanisk feltarbejde - kortlægning og tilsyn
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Miljøvurderinger
- Bygherrerådgivning
Og meget mere...

Kontakt Irene:
Tlf.: 29 42 47 83
E-mail: Irene@molsconsulting.dk

Lasse Bossen

Konsulent – Skovtekniker og Jordbrugsteknolog med speciale i natur og miljø

Lasse arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Artskortlægning
- Skovprojekter
- Rådgivning om veteraniseringer og habitatbeskæringer
- Formidling
Og meget mere...

Kontakt Lasse:
Tlf.:
E-mail: Lasse@molsconsulting.dk

Stine

Stine

Konsulent – Professionsbachelor i natur- og miljøforvaltning

Stine er p.t. på barsel.
Ellers arbejder Stine bl.a. med:
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Afgørelse af anmeldelse om skovrejsning (VVM screening og vurdering)
- Landbrugstilsyn
- Tilsyn med campingpladser
- Håndtering af invasive arter; kæmpebjørneklo og japansk pileurt
Og meget mere...

Kontakt Stine:
Tlf. 50 13 11 15
E-mail: Stine@molsconsulting.dk

Ditte Arp Jensen

Konsulent – Biolog med speciale i botanik

Ditte arbejder b.la. med:
- Botanisk feltarbejde – kortlægning og tilsyn
og meget mere...

Kontakt Ditte:
Tlf: 44 18 38 01
E-mail: Ditte@molsconsulting.dk

Jørgen

Konsulent – Biolog med speciale i zoologi

Jørgen arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven og Planloven
- Entomologiske projekter – monitering og habitatoptimering
- Zoologisk og botanisk feltarbejde
- Padder, markfirben, flagermus og andre arter fra EU's Habitatdirektivs Bilag
- VVM screening og behandling af anmeldelse om skovrejsning
- Håndtering af invasive arter: kæmpebjørneklo og japansk pileurt
- Formidling, naturoplysning og kommunikation
- Administration

Kontakt Jørgen:
Tlf.: 44 18 90 64
E-mail: Jorgen@molsconsulting.dk

Mariane

Konsulent – Agrobiolog med speciale i natur og miljø

Mariane arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Botanisk feltarbejde – kortlægning og tilsyn
- § 3-registreringer
- Habitatvurderinger
- Miljøvurderinger
Og meget mere...

Kontakt Mariane:
Tlf. 60 56 33 84
E-mail: Mariane@molsconsulting.dk

Lasse Rasmussen

Praktikant – Skov- og landskabsingeniør

Lasse arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Indtastning af § 3-registreringer i NaturAppl samt korrektioner i Miljøportalens arealeditering
- Luftfototolkning af § 3-beskyttede arealer

Kontakt Lasse:
Tlf: 93 80 19 93
E-mail: Lasra@molsconsulting.dk

Lillian

Bogholder