Skip to main content

Mols Consulting – Natur og Miljø ApS

We create possibilities - for life

Mols Consulting er et rådgivningsfirma, der rådgiver primært inden for Biodiversitet, Plan, Natur & Miljøforhold.

Firmaet assisterer kunder i hele Danmark. Vores profil henvender sig især til kommuner og offentlige myndigheder, men vi servicerer også private, virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v.

Firmaet har sit udspring i Mols, og vi er beliggende på toppen af Nationalpark Mols Bjerge. Vi trækker især på lokale samarbejdspartnere, og vi henter vores inspiration i de omgivende landskabsbakker, skove og i kystlandskabet.

I firmaet stræber vi efter at opnå work-life balance, da vi tror på, at medarbejdere, der trives, skaber de bedste resultater.

Vi har stor fokus på tværfagligt samarbejde på tværs af fagkompetencer, og vi øver os i at skabe gode koblingskompetencer.

Vi er i 2023 blevet omlagt til et ApS firma, i den forbindelse har vi skiftet navn til Mols Consulting – Natur og Miljø ApS.

Vores team

Hanne

Chefkonsulent og anpartshaver - Biolog med speciale i botanik

Hanne er ejer af firmaet.

Hanne har stor erfaring med:
- Projektstyring og ledelse
- Naturvurderinger
- Kommunal sagsbehandling
- Botanisk feltarbejde
- Fredningssager
- Miljøvurderinger
Og meget mere...

Kontakt Hanne:
Tlf: 26 29 97 70
E-mail: Hanne@molsconsulting.dk

Irene

Konsulent - Biolog med speciale i botanik

Irene arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Botanisk feltarbejde - kortlægning og tilsyn
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Miljøvurderinger
- Bygherrerådgivning
Og meget mere...

Kontakt Irene:
Tlf.: 29 42 47 83
E-mail: Irene@molsconsulting.dk

Mette

Konsulent - Biolog med speciale i botanik

Mette arbejder bl.a. med:
- Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven
- Landzonetilladelser til søer og minivådområder
- Biodiversitet ved regnvandsbassiner
- Botanisk feltarbejde – kortlægning og tilsyn
- Miljøvurdering
og meget mere...

Kontakt Mette:
Tlf: 93 60 39 20
E-mail: Mette@molsconsulting.dk

Stine

Konsulent - Professionsbachelor i natur- og miljøforvaltning

Stine arbejder bl.a. med:
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Afgørelse af anmeldelse om skovrejsning (VVM screening og vurdering)
- Landbrugstilsyn
- Tilsyn med campingpladser
- Håndtering af invasive arter; kæmpebjørneklo og japansk pileurt
Og meget mere...

Kontakt Stine:
Tlf. 50 13 11 15
E-mail: Stine@molsconsulting.dk

Lasse Bossen

Konsulent - Skovtekniker og Jordbrugsteknolog med speciale i natur og miljø

Lasse arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Artskortlægning
- Skovprojekter
- Rådgivning om veteraniseringer og habitatbeskæringer
Og meget mere...

Kontakt Lasse:
Tlf.:
E-mail: Lasse@molsconsulting.dk

Jørgen

Konsulent - Biolog med speciale i entomologi

Jørgen arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven og Planloven
- Entomologiske projekter
- Zoologisk og botanisk feltarbejde
- Formidling, naturoplysning og kommunikation
- Administration

Kontakt Jørgen:
Tlf.: 44 18 90 64
E-mail: Jorgen@molsconsulting.dk

Ask

Konsulent - Biolog med speciale i zoologi

Ask arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Monitorering af krybdyr og padder
- Artskortlægning
- Håndtering af invasive arter, kæmpebjørneklo og japansk pileurt

Kontakt Ask:
Tlf.: 60 56 33 84
E-mail: Ask@molsconsulting.dk

Ditte Arp Jensen

Konsulent - Biolog med speciale i botanik

Ditte arbejder b.la. med:
- Botanisk feltarbejde – kortlægning og tilsyn
og meget mere...

Kontakt Ditte:
Tlf: 44 18 38 01
E-mail: Ditte@molsconsulting.dk

Lasse Rasmussen

Praktikant - Skov- og landskabsingeniør

Lasse arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Indtastning af § 3-registreringer i NaturAppl samt korrektioner i Miljøportalens arealeditering

Kontakt Lasse:
Tlf: 93 80 19 93
E-mail: Lasra@molsconsulting.dk

Hjalte

Studentermedhjælp - Biologistuderende

Hjalte studerer biologi med speciale i zoologi.
Hjalte hjælper med at artskortlægge.

Lillian

Bogholder