Skip to main content

Mols Consulting – Natur og Miljø ApS

We create possibilities - for life

Mols Consulting er et rådgivningsfirma, der rådgiver primært inden for Biodiversitet, Plan, Natur & Miljøforhold.

Firmaet assisterer kunder i hele Danmark. Vores profil henvender sig især til kommuner og offentlige myndigheder, men vi servicerer også private, virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v.

Firmaet har sit udspring i Mols, og vi er beliggende på toppen af Nationalpark Mols Bjerge. Vi trækker især på lokale samarbejdspartnere, og vi henter vores inspiration i de omgivende landskabsbakker, skove og i kystlandskabet.

I firmaet stræber vi efter at opnå work-life balance, da vi tror på, at medarbejdere, der trives, skaber de bedste resultater.

Vi har stor fokus på tværfagligt samarbejde på tværs af fagkompetencer, og vi øver os i at skabe gode koblingskompetencer.

Vi er i 2023 blevet omlagt til et ApS firma, i den forbindelse har vi skiftet navn til Mols Consulting – Natur og Miljø ApS.

Vores team

Hanne

Chefkonsulent og anpartshaver - M.Sc. i Biologi med speciale i Botanik

Hanne er ejer af firmaet.

Hanne har stor erfaring med:
- Projektstyring og ledelse
- Naturvurderinger
- Kommunal sagsbehandling
- Botanisk feltarbejde
- Fredningssager
- Miljøvurderinger
Og meget mere...

Kontakt Hanne:
Tlf: 26 29 97 70
E-mail: Hanne@molsconsulting.dk

Kåre

Konsulent - M.Sc. i Biologi med speciale i Zoologi

Kåre arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Strategiplaner for biodiversitet
- Artskortlægning - særlig fokus på bier og svirrefluer
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Insekter og bestøverproblematikker
Og meget mere...

Kontakt Kåre:
Tlf: 60 56 33 84
E-mail: Kaare@molsconsulting.dk

Irene

Konsulent - M. Sc. i Biologi med speciale i Botanik

Irene arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Botanisk feltarbejde - kortlægning og tilsyn
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Miljøvurderinger
- Bygherrerådgivning
Og meget mere...

Kontakt Irene:
Tlf. 29 42 47 83
Email: Irene@molsconsulting.dk

Nanna

Konsulent - Jordbrugsteknolog med speciale i Natur, Miljø og Gartneri

Nanna arbejder bl.a. med:
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning (VVM screening og vurdering)
- Landzonetilladelser
- Biodiversitetsformidling og projekter
- Håndtering af invasive arter; kæmpebjørneklo og japansk pileurt
Og meget mere...

Kontakt Nanna:
Tlf: 93 80 19 93
E-mail: Nanna@molsconsulting.dk

Mette

Konsulent - M.Sc. i Biologi med speciale i Botanik

Mette arbejder bl.a. med:
- Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven
- Landzonetilladelser til søer og minivådområder
- Biodiversitet ved regnvandsbassiner
- Botanisk feltarbejde – kortlægning og tilsyn
- Miljøvurdering
og meget mere...

Kontakt Mette:
Tlf: 93 60 39 20
E-mail: Mette@molsconsulting.dk

Lasse

Konsulent - Skovtekniker og Jordbrugsteknolog med speciale i Natur og Miljø

Lasse arbejder bl.a. med:
- Biodiversitetsprojekter
- Artskortlægning
- Skovprojekter
- Rådgivning om veteraniseringer og habitatbeskæringer
Og meget mere...

Kontakt Lasse:
Tlf: 50 31 36 01
E-mail: Lasse@molsconsulting.dk

Stine

Konsulent - Profesionsbachelor i Natur- og Miljøforvaltning

Stine arbejder bl.a. med:
- Sagsbehandling efter Naturbeskyttelsesloven
- Afgørelse af anmeldelse om skovrejsning (VVM screening og vurdering)
- Landbrugstilsyn
- Tilsyn med campingpladser
- Håndtering af invasive arter; kæmpebjørneklo og japansk pileurt
Og meget mere...

Kontakt Stine:
Tlf. 50 13 11 15
E-mail: Stine@molsconsulting.dk

Hjalte

Studentermedhjælp - Biologistuderende

Hjalte studerer biologi med speciale i zoologi.
Hjalte hjælper med at artskortlægge.