Skip to main content

Miljøvurdering af planer

Mangler din lokalplan, kommuneplan, strategiplan, trafikplan, naturplan, udviklingsplan, områdeplan e.lign. at blive miljøvurderet? Har du brug for vejledning angående reglerne? Eller har I brug for hjælp til en screeningsafgørelse eller til det øvrige sagsforberedende myndighedsarbejde?

Lige nu arbejder vi meget med miljøvurdering af solcelleanlæg og biogasanlæg. Og med hvordan man får biodiversitet ind på arealerne.

Hanne har 9 års erfaring med miljøvurdering af planer.

Jeg har tidligere lavet:

  • Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2013 (Syddjurs Kommune)
  • Miljøvurdering af Naturkvalitetsplan 2013 for Syddjurs Kommune
  • Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2016 (Syddjurs Kommune)
  • Samt dele af miljøvurderinger på trafikplan, lokalplan for udvidelser ved Djurs Sommerland m.fl.

Fotograf: Lars Dyrberg Bruun