Miljøvurdering af planer

Mangler din lokalplan, kommuneplan, strategiplan, trafikplan, naturplan, udviklingsplan, områdeplan e.lign. at blive miljøvurderet? Har du brug for vejledning angående reglerne? Eller har I brug for hjælp til en screeningsafgørelse eller til det øvrige sagsforberedende myndighedsarbejde?

Hanne har 5 års erfaring med miljøvurdering af planer.

Jeg har tidligere lavet:

  • Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2013 (Syddjurs Kommune)
  • Miljøvurdering af Naturkvalitetsplan 2013 for Syddjurs Kommune
  • Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2016 (Syddjurs Kommune)
  • Samt dele af miljøvurderinger på trafikplan, lokalplan for udvidelser ved Djurs Sommerland m.fl.

Fotograf: Lars Dyrberg Bruun