Skip to main content

Miljøvurdering af planer

Mangler din lokalplan, kommuneplan, strategiplan, trafikplan, naturplan, udviklingsplan, områdeplan el.lign. at blive miljøvurderet? Har du brug for vejledning angående reglerne? Eller har I brug for hjælp til en screeningsafgørelse eller til det øvrige sagsforberedende myndighedsarbejde?

Lige nu arbejder vi meget med miljøvurdering af solcelleanlæg og biogasanlæg. Og med hvordan man får biodiversitet ind på arealerne.

I Mols Consulting har vi mange års erfaring med miljøvurderinger af planer.