Skip to main content

Skov

Med biologisk mangfoldighed

Biodiversitetsskov, veteraniseringer af træer og habitatbeskæringer

Mols Consulting løser mange opgaver relateret til at øge biodiversiteten i skove. Det drejer sig både om etablering af ny skov, men også om at øge biodiversiteten i eksisterende skove.

Vi har tidligere lavet:

  • Biodiversitetsskov ved Kejlstrup
  • Holmehave klima- og biodiversitetsskov
  • Sommerfugleskov
  • Bi-skov

Mols Consulting rådgiver om, hvordan man veteraniserer træer til gavn for biodiversiteten. Vi rådgiver også om habitatbeskæringer, dvs. beskæringer af træer, så der skabes hulheder og sprækker til flagermus, ugler, spætter, insekter m.v.