Skip to main content

Sagsbehandling naturbeskyttelsesloven

Har I brug for en ressourceperson? Har I brug for sagsforberedende myndighedsarbejde på § 3 sager? Er overtrædelsessagerne fra Statens Serviceeftersyn vokset jer over hovedet?

Digesager, adgangssager, fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer, strandbeskyttelseslinjen, fredningsdispensationer, nedlæggelse af veje i det åbne land, okkersager, genopdyrkningsret, konsekvensvurderinger og risikovurderinger (jf. habitatdirektivet), naturvurderinger og udtalelser.

Eller har du brug for hjælp med en ansøgning eller projektansøgning?

Vi har mere end 13 års erfaring med sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.

Fotograf: Lars Dyrberg Bruun