Skip to main content

Tilsyn/overvågning

Har I brug for hjælp til at udføre tilsyn med beskyttede naturtyper (§ 3 tilsyn)? Eller til kortlægning eller overvågning af arter eller naturtyper?

Skal I have lavet et vådområdeprojekt, men mangler at få kortlagt området?

Har du brug for en gennemgang af dine arealer for at se om HNV-scoren (High Nature Value) er høj nok på din ejendom til at modtage støttekroner til pleje af naturarealer?

Hanne har mere end 15 års erfaring med naturregistreringer og botanisk feltarbejde.

Storplettet Perlemorsommerfugl – Fotograf: Lars Dyrberg Bruun

Kæruld – Fotograf: Lars Dyrberg Bruun

Nikkende Kobjælde – Fotograf: Lars Dyrberg Bruun